Siirry sisältöön
Mika ja Anni peilin edessä tietokoneen äärellä kirjaamassa havaintoja.

Viisi vinkkiä toimivan esteettömyyden toteuttamiseen

Usein esteettömyyttä ajatellaan vain esimerkiksi luiskana ulko-ovella, vaikka toimiva esteettömyys on paljon muutakin kuin fyysisen ympäristön huomioimista. Listasin alle viisi asiaa, joista on hyvä lähteä liikkeelle kokonaisvaltaisen esteettömyyden toteuttamisessa.

1. Näe esteettömyyden huomioimisen hyödyt

Esteettömyyden kehittäminen voidaan joskus nähdä pakollisena pahana, vaikka esteettömyyden huomioimisella todellisuudessa mahdollistetaan entistä laajempi käyttäjäkunta palveluillesi. Vammaisten henkilöiden lisäksi esimerkiksi lastenrattaiden kanssa liikkuvat henkilöt hyötyvät esteettömyydestä. Olisiko sinun mahdollista toivottaa myös heidät tervetulleeksi palveluidesi pariin?

2. Ymmärrä esteettömyyden moniulotteisuus

Mitä on toimiva esteettömyys? Jotta esteettömyyttä voi kehittää, tulee ensin ymmärtää, mitä esteettömyys tarkoittaa ja mitä kaikkea siihen kuuluu. Fyysinen esteettömyys on usein vasta lähtökohta esteettömyydelle, johon liittyy olennaisena osana myös muun muassa tarvittavien ennakkotietojen tarjoaminen ja asiakkaiden kohtaaminen. Fyysinen esteettömyys mahdollistaa palveluiden käytön, mutta se ei luonnollisestikaan riitä vau-elämykseen. Ymmärryksen lisääminen on usein ensimmäinen tärkeä askel kohti esteetöntä kohtaamista.

3. Varmista fyysinen esteettömyys kaikille

Valitettavan usein fyysistä esteettömyyttä ajatellaan vain liikkumisen apuvälineitä käyttävien henkilöiden näkökulmasta. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että esteettömyys tarkoittaa eri asioita esimerkiksi liikunta-, näkö- tai kuulovammaisille henkilöille. Liikuntavammaiselle henkilölle fyysistä esteettömyyttä parantavat luiskat ja vapaat kulkuväylät, kun taas kuulovammaiselle henkilölle olennaisessa roolissa on auditiivinen ympäristö. Lisäksi esteettömyys tulee huomioida koko palvelupolun osalta saapumisesta poistumiseen. Kun tila on esteetön, se palvelee meitä kaikkia paremmin.

4. Viesti esteettömyydestä

Esteettömyydestä on ensiarvoisen tärkeää viestiä avoimesti – myös mahdollisista esteettömyyspuutteista tulee kertoa. Esimerkiksi verkkosivuille päivitettävällä ajantasaisella esteettömyysviestinnällä varmistetaan, että asiakkaalla on kaikki tarvittavat tiedot kohteen esteettömyydestä ennen kuin hän saapuu paikalle. Näin vammainen henkilö, tai miksei vaikka lastenrattaiden tai rollaattorin kanssa liikkuva, voi ennakkoon varmistua siitä, että hän pääsee palvelujesi äärelle.

5. Ole valmis kohtaamaan esteettömästi

Jotta palvelukokemus olisi esteetön, tulee meidän ymmärtää millaisia asioita huomioida eri lailla vammaisia henkilöitä kohdatessa. Palvelutilanne on onnistunut, kun vammainen asiakas kohdataan kuin muutkin asiakkaat, kuitenkin tarpeelliset mukautukset huomioiden. Kun asiakaspalvelijalla on tieto mukautuksista, hän voi keskittyä oman ammattitaidon hyödyntämiseen ja hyvän palvelukokemuksen varmistamiseen.

Mika vilkuttaa tietokoneen kameralle, kuva näkyy suuressa näytössä vieressä.