Siirry sisältöön
Ella ja Joel Tallinnassa

Mobiilipelin avulla kehitetään katuympäristön esteettömyyttä

Katuympäristön ja kulkuväylien esteettömyydestä on tarjolla vähän esteettömyystietoa ja olemassa oleva tieto on hajallaan ja sen luotettavuutta on hankala arvioida. Esteettömyystietoa tarvitsevat erityisesti henkilöt, joilla on liikkumisen kanssa haasteita tai jotka käyttävät liikkumisen apuvälineitä. Esteettömyystieto palvelee kuitenkin vieläkin laajempaa joukkoa kun otetaan huomioon esimerkiksi logistiikkapuoli ja lastenrattaiden kanssa liikkuvat. Katuympäristön esteettömyystiedolle on olemassa selkeä tarve, sillä tieto vaikuttaa kaupungissa liikkumisen suunnitteluun, reittivalintoihin, avuntarpeeseen ja esimerkiksi liikennevälinevalintoihin. Esteettömyystiedon on tärkeää olla helposti saatavilla, ajantasaista ja luotettavaa. Olemme Crowdsorsan kanssa mukana Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsingin luotsaamassa CommuniCity-hankkeen pilotissa, jossa etsitään ratkaisuja edellä mainittuihin haasteisiin Helsingissä ja Tallinnassa. Kaupunkien inklusiivisuutta kehittävän CommuniCityn rahoittajana toimii Horizon Europe -ohjelma.

Pilotin tavoitteena on kokeilla ja selvittää, miten kulkuväylien esteettömyydestä voidaan kerätä tietoa joukkoistamalla ja miten kerättyä tietoa voidaan käyttää esteettömyystietojen tuottamisessa. Testaamme yhdessä yhteistyökumppanimme Crowdsorsan kanssa, voisiko tällaisella uudenlaisella tiedonkeruumenetelmällä tuottaa tehokkaasti ajantasaista ja tarkkaa esteettömyystietoa, joka palvelisi käyttäjiä. Crowdsorsa on mobiilipeli, jonka avulla voidaan kerätä kaupunkiympäristödataa niin, että kaupunkilaiset osallistuvat tiedonkeruutehtäviin ottamalla kuvia ja videoita ja saavat niistä korvauksen. Tässä pilotissa joukkoistaminen on kohdennettu keskitetylle ryhmälle kaupunkilaisia, joilla itsellään on esteettömyystarpeita. Tulevaisuudessa tehtävät tulisivat olemaan avoimia, jolloin kuka tahansa kaupunkilainen voisi osallistua tehtävään ottamalla kuvia tai videoita ja saisi niistä korvauksen.

Pilotissa kulkuväylien esteettömyydestä keskitytään keräämään tietoa kolmesta osa-alueesta, joita ovat kulkuväylien pintamateriaalit, suojateiden esteettömyys ja äänimajakoiden toimivuus. Pilottiin on valittu tarkasteltavaksi ne asiat, joilla on etukäteen arvioitu olevan suurin vaikutus esteettömyyden toteutumiseen kulkuväylillä ja joiden tiedosta on eniten hyötyä esteettömyyttä tarvitseville kaupunkilaisille. Tällä hetkellä pilotissa on käynnissä tiedonkeruuvaihe eli käyttäjät kuvaavat edellä mainittuja osa-alueita, jonka jälkeen kuvat käydään läpi ja analysoidaan. Pilotin edetessä tulemme näkemään, millä kaikilla tavoin kerättyä tietoa voidaan hyödyntää. On kuitenkin jo nyt selvää, että esteettömyystiedolle on selkeä tarve ja siihen tarpeeseen molemmat kaupungit ovat jo pitkään yrittäneet etsiä ratkaisuja, jotta kaupunkilaisilla olisi tarjolla luotettavaa tietoa esteettömyydestä.

 

Lisätietoja hankkeesta saa esteettömyysasiantuntijoilta:

Ella-Riikka Isometsä

ella@riesa.io

 

Joel Hentunen

joel@riesa.io

+35845 230 1441

 

Linkit pilotin yhteistyötahojen sivuille:

Tästä Crowdsorsan sivuille

Tästä CommuniCityn sivuille

Tästä Forum Virium Helsingin sivuille

Tästä Horizon Europen sivuille

 

Communicityn logo ja EU:n lippu sekä teksti: Funded by the European Union