Siirry sisältöön
Ella-Riikka Isometsä ja Joel Hentunen keskustelevat kokouspöydän ääressä. Pöydän takareunassa on iso televisionäyttö, jossa lukee "CommuniCity Workshop".

Tiedote: CommuniCity-pilotti valmis, tulokset positiivisia

Forum Virium Helsinki luotsasi Pääkaupunkiseudun Palvelukartan kanssa kansainvälisen CommuniCity-hankkeen pilottia keväällä 2024. Forum Virium Helsinki on Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö. Pilotti toteutettiin samanaikaisesti Helsingissä ja Tallinnassa.

Pilottitiimiin on kuulunut esteettömyyden edistämiseen keskittyvä konsulttiyritys Riesa Consultative Oy. Lisäksi mukana oli Crowdsorsa -niminen mobiilipeli, jolla voidaan kerätä erilaista tietoa joukkoistamalla valokuvien ja videoiden avulla. Crowdsorsan pelaajat saavat rahaa peliä pelaamalla. Joukkoistaminen tarkoittaa ihmisten osallistamista esimerkiksi keräämällä yhdessä tietoa jostain asiasta.

Pilotin tavoitteena oli selvittää, voidaanko katuympäristöstä kerätä esteettömyydestä tietoa joukkoistamalla. Lisäksi pilotissa selvitettiin, miten esteettömyydestä kerättyä tietoa voidaan näyttää Palvelukartalla. Pilotissa joukkoistaminen kohdennettiin pienelle ryhmälle kaupunkilaisia. Tietoa kerättiin rajatulta pelialueelta Kalasataman, Sörnäisten, Hakaniemen ja Kallion alueilla. Kuvia otettiin suojateistä, jalankulkuväylistä ja äänimajakoista.

Pilotissa on ollut mukana käyttäjiä, joilla itsellään on esteettömyystarpeita ja he ovat osallistuneet sekä työpajatyöskentelyyn, että itse tiedon keräämiseen. Pilotin myötä vahvistui käsitys siitä, että katuympäristön esteettömyystiedolle on selkeä tarve ja tiedon tulee olla luotettavaa sekä ajantasaista.

Tiedonkeruun jälkeen Riesan esteettömyysasiantuntijat tarkastelivat kuvista esteettömyyden toteutumista ja mahdollisia poikkeamia. Kerättyjä tietoja ei pystytty suoraan käyttää esteettömyystiedon tuottamiseen Palvelukartalla, mutta joitain valokuvia voitiin hyödyntää olemassa olevan tiedon tukena. Tietoja poikkeamista voidaan käyttää vikalistan tuottamiseen korjauslistana ja sitä kautta esteettömyyden kehittämisessä.

Pilotin myötä voidaan todeta, että katuympäristön esteettömyyden nykytilasta voidaan kerätä tietoa joukkoistamalla. Tulevaisuudessa tullaan näkemään, mihin kaikkeen tuota tietoa voidaan hyödyntää. Joukkoistaminen on tiedonkeruutapana kustannustehokas ja mahdollistaa kaupunkilaisten osallistumisen tiedon keräämiseen.

Pyörätuolia käyttävä esteettömyyttä tarvitseva käyttäjä keräämässä tietoa Crowdsorsa-mobiilipelillä.
Kuvaaja: Ella-Riikka Isometsä

Lisätietoja hankkeesta saa esteettömyysasiantuntijoilta:

Ella-Riikka Isometsä

ella@riesa.io

 

Joel Hentunen

joel@riesa.io

+35845 230 1441

Communicityn logo ja EU:n lippu sekä teksti: Funded by the European Union