Siirry sisältöön
Espoo logo

CASE: Vammaiset henkilöt työllisyyspalveluiden asiakkaina -koulutus – Työllisyys Espoo

Lähtötilanne

Työllisyys Espoo tarjoaa TE-palveluita ja kunnan palveluita ”yhdeltä luukulta”. Työllisyys Espoo on osa valtakunnallista työllisyyden kuntakokeilua ja kuuluu Espoon kaupungin yksikköön. Työllisyys Espoo halusi vahvistaa asiantuntijoidensa osaamista esteettömästä kohtaamisesta sekä lisätä ymmärrystä vammaisuuden, toimintarajoitteiden ja esteettömyyden moninaisesta ilmenemisestä ja niiden vaikutuksista asiakkaiden arkeen.

Mitä teimme

Pidimme Työllisyys Espoolle kaksi tunnin pituista koulutusta. Ensimmäisen koulutuksen keskiössä oli vammaisen työnhakijan kohtaaminen. Toisessa osuudessa keskityttiin siihen, millä keinoin Työllisyys Espoon asiantuntijat voivat tukea työnantaja-asiakkaita vammaisten henkilöiden palkkaamisessa. Koulutuksissa nostettiin esiin hyvin konkreettisia ja käytännönläheisiä esimerkkejä, jotta saatu osaaminen on hyödynnettävissä käytännön asiakastyössä.

Aihepiirit

Koulutus
Työelämä