Siirry sisältöön
Saaren kartanon logo

CASE: Esteettömyyden kokonaisvaltainen kehittäminen

Lue projektistamme sekä Saaren kartanon residenssin esteettömyydestä artikkelista heidän verkkosivuiltaan: Linkki artikkeliin

Lähtötilanne

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilija- ja tutkijaresidenssi Mynämäellä. Sen tehtävänä on tarjota eri alojen taiteilijoille ja tutkijoille rauhallinen työskentely-ympäristö ja hedelmällinen kohtauspaikka.
Saaren kartanon esteettömyyttä haluttiin lähteä kehittämään kokonaisvaltaisesti. Tarpeita tunnistettiin laajasti fyysisessä ympäristössä, viestinnässä, tapahtumissa sekä henkilökunnan osaamisen kehittämisessä. Tärkeää oli esteettömyyden huomioiminen koko residenssikaaressa alkaen hausta ja päättyen residenssijaksolta palaamiseen.

Mitä teimme

Teimme esteettömyyskartoituksen Saaren kartanon residenssin tiloihin. Kartoituksessa tarkasteltiin esteettömyyttä residenssinhakijan näkökulmasta ottaen huomioon palvelupolun kokonaisuudessaan. Kartoituksen avulla tuotettiin tietoa esteettömyyden nykytilanteesta ja annettiin kehitysehdotuksia, joiden avulla esteettömyyttä voidaan tulevaisuudessa parantaa.
Kartoituksen myötä teimme yhdessä Saaren kartanon residenssin edustajien kanssa esteettömyysinformaatiopaketin lähetettäväksi residenssinhakijoille sekä kommentoimme verkkosivuilla olevaa esteettömyysinformaatiota. Teimme lisäksi kirjallisen ohjeistuksen esteettömyydestä viestimiseen.

Teimme myös kirjallisen ohjeistuksen tapahtumien järjestämiseksi esteettömyys huomioiden.

Pidimme Saaren kartanon residenssin henkilökunnalle koulutuksen esteettömyydestä heidän toimintaympäristössään. Koulutuksessa keskityttiin yhdenvertaiseen palveluun, esteettömyyden kehittämiseen omassa työ- ja palveluympäristössä, kohtuullisen mukautuksen käsitteeseen sekä vammaisuuden ja toimintarajoitteisuuden moninaiseen ilmenemiseen. Koulutuksessa käytiin palvelupolkua läpi konkreettisin esimerkein. Koulutuksessa oli myös keskusteluosioita, joissa ratkottiin yhdessä päivittäisessä työssä eteen tulleita tilanteita. Koulutuksessa kiinnitettiin huomiota myös asiakaspalveluun ja henkilöstölle annettiin työkaluja vammaisten residenssihakijoiden kohtaamiseen.

Esteettömyysasiantuntija Saaren kartanon etupihalla

Aihepiirit

Esteettömyyskartoitus
Konsultointi
Koulutus
Tapahtumaohjeistus
Viestintä