Siirry sisältöön
Kannettava tietokone

Tehdään esteettömyydestä tärkeä osa vastuullisuutta

Se, että vastuullisesti toimivat yritykset ovat tulevaisuuden menestyjiä, ei ole uutinen. Yritykset panostavat yhä voimakkaammin esimerkiksi ympäristövaikutusten minimointiin toiminnassaan. Panostuksen ymmärtää, sillä yritysten sidosryhmät, kuten asiakkaat, työntekijät ja sijoittajat, ovat yhä kiinnostuneempia yritysten toiminnan vaikutuksista yhteiskunnassa. Esimerkiksi Oikotien Vastuullinen työnantaja -tutkimuksen mukaan 63 % vastaajista koki, että työnantajan vastuullisuus tärkeä kriteeri työpaikkaa valitessa.

Ympäristövastuun rinnalle on aika tuoda yhä voimakkaammin sosiaalinen vastuullisuus ja sen osana esteettömyys. Mutta miksi ja miten esteettömyys koskee teidän organisaatiotanne? Esteettömyys osana yhdenvertaisuutta on luonnollisesti ihmisoikeuskysymys, mutta myös liiketoiminnan kannalta merkittävä asia. Tulevaisuudessa, kun osaajia on yhä vaikeampi löytää ja sitouttaa omaan organisaatioon, esteettömyyden huomioivat organisaatiot pystyvät laajentamaan mahdollisten hakijoiden joukkoa. Näin parhaan osaajan palkkaamisen mahdollisuus kasvaa. Unohtamatta asiakkaiden esteettömyystarpeita.

Kun esteettömyyttä lähdetään edistämään, työ kannattaa myös tehdä näkyväksi. Siitä raportointi ei ole niin haastavaa, kuin aluksi voisi ajatella. Organisaation esteettömyyden tason voi kertoa yhdellä mittarilla, esteettömyysindeksillä, joka kertoo asteikolla 0–100, kuinka esteetön organisaatio on. Se ei mittaa vain organisaation tilojen fyysistä esteettömyyttä, vaan myös organisaation toimintamallien, kuten hallinnon ja viestinnän, esteettömyyttä. Kun nykytila on selvitetty 25 kysymyksen patteriston avulla, esteettömyyden kehittämissuunnitelma on helppo laatia tältä pohjalta. Näin esteettömyyden liittäminen vastuullisuusraportoinnin osaksi on yhden auditoinnin päässä!

Me Riesassa uskomme, että tulevaisuudessa esteettömyysindeksi on kiinteä osa vastuullisuusraportointia. Haluatko varmistua siitä, että tulevaisuuden osaajat ovat sinun organisaatiosi ulottuvissa?

 

Mika Borg