Siirry sisältöön
Varma logo

CASE: Koulutus- ja työpajakokonaisuus esteettömästä työyhteisöstä, rekrytoinnista ja viestinnästä – Varma

Lähtötilanne

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurimpia yksityisiä sijoittajia ja työeläkevakuutusyhtiöitä. Edistimme Varman kanssa yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä monella eri rintamalla.

CASE 1:

Henkilöstölle suunnatun esteettömän kohtaamisen koulutuksen tavoitteena oli lisätä Varman työntekijöiden ymmärrystä vammaisuuden, toimintarajoitteiden ja esteettömyyden moninaisesta ilmenemisestä sekä vaikutuksista niin työelämässä kuin Varman asiakkaiden arjessa. Tämän lisäksi koulutuspakettiin haluttiin syventävä rekrytointikoulutus rekrytoiville esihenkilöille esteettömän rekrytointipolun varmistamiseksi ja monimuotoisen työyhteisön kehittämiseksi.

CASE 2:

Osana koulutuskokonaisuutta ja monimuotoisuuden lisäämistä Varma syventää HR-puolen ja viestinnän osaamista yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden näkökulmasta. Työpajoilla haluttiin esimerkkien ja keskustelun kautta lisätä asiantuntijoiden osaamista esteettömyysnäkökulmasta sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä esteettömässä rekrytointiprosessissa ja työyhteisössä.

 

Mitä teimme

CASE 1:

Järjestimme kaksi koulutusta henkilöstölle. Ensimmäisen koulutuksen avulla lisättiin Varman työntekijöiden ymmärrystä vammaisuuden, toimintarajoitteiden ja esteettömyyden moninaisesta ilmenemisestä sekä vaikutuksista niin työelämässä kuin Varman asiakkaiden arjessa. Ymmärrys esteettömyyden ja vammaisuuden monista kulmista tukee moninaisessa työyhteisössä toimimista ja antaa lisää osaamista erilaisiin asiakaskohtaamistilanteisiin.

Toisessa koulutuksessa syvennyttiin rekrytoivien esihenkilöiden kanssa rekrytointiprosessiin esteettömyyden ja monimuotoisuuden näkökulmasta. Koulutuksilla mahdollistettiin työkulttuurin kokonaisvaltainen tarkastelu esteettömyyden näkökulmasta.

CASE 2:

Työpajat järjestettiin kahdessa tunnin mittaisessa osassa viestinnästä ja HR:stä vastaaville. Työpajojen myötä tarjottiin työkaluja esteettömyyden huomioimiseen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä sekä pureuduttiin esimerkkien ja keskustelun kautta rekrytointiprosessin eri vaiheisiin ja monimuotoisuuden lisäämiseen ja näkyväksi tekemiseen.