Siirry sisältöön
Varma logo

CASE: Salmisaaren pääkonttorin esteettömyyskartoitus ja asuinkerrostalokohteen esteettömyyskonsultointi suunnitteluvaiheessa – Varma

Lähtötilanne

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on Suomen suurimpia yksityisiä sijoittajia ja työeläkevakuutusyhtiöitä. Edistimme Varman kanssa yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä monella eri rintamalla.

CASE 1:

Varma halusi kerätä ajantasaista tietoa Salmisaaren pääkonttorinsa tilojen esteettömyyden tasosta ja kehityskohteista. Tavoitteena oli olla yhdenvertainen ja esteetön työpaikka kaikilla osa-alueilla ja kehittää työntekijäkokemuksen lisäksi myös vierailija- ja asiakaskokemusta.

CASE 2:

Varmalla on uusi AikaKoteja-konsepti, jossa tuotetaan asumiseen liittyviä aikaa kestäviä ja muunneltavia ratkaisuja. Osa konseptia on esteettömyys, mutta ajatuksena on, että kuka tahansa voi asua asunnoissa ja ne ovat muunneltavia. Tavoitteena oli tehdä tiloista monikäyttöisiä ja parantaa Varman uusien asuntokohteiden esteettömyyttä osana aikaa kestävien ratkaisujen konsepteja.

Mitä teimme

CASE 1:

Teimme esteettömyyskartoituksen Salmisaaren pääkonttoriin. Pääkonttorissa keskityttiin työntekijänäkökulman lisäksi asiakas- ja vierailijakokemukseen. Esteettömyyskartoituksen avulla saatiin selville, millainen esteettömyyden taso tällä hetkellä on. Kehitysehdotusten avulla annettiin työkaluja esteettömyyden suunnitelmalliseen kehittämiseen huomioiden niin pienemmät kuin suuremmatkin muutostoimenpiteet.

CASE 2:

Perehdyimme AikaKoteja-konseptiin ja valitun kohteen suunnitelmiin. Kävimme toiveita ja ajatuksia läpi yhteisissä tapaamisissa työryhmän kanssa ja kommentoimme kohteen suunnitelmiin esteettömyyden, käytännön toimivuuden ja muunneltavuuden osalta huomiot ja ehdotukset. Tämän lisäksi loimme ohjeistukset ja erilaiset vaihtoehdot esteettömyys- ja muunneltavuusratkaisuille suunnittelijoiden ja projektitiimien käyttöön vastaavan tyyppisiin kohteisiin.

Aihepiirit

Esteettömyyskartoitus
Rakennettu ympäristö