Siirry sisältöön

CASE: Esteettömyyskoulutus loppukäyttäjän näkökulmasta – Tampereen kaupunki

Lähtötilanne

Tampereen kaupungin Liikennejärjestelmänsuunnittelun yksikkö on vastuussa mm. Tampereen kaupungin katusuunnittelusta ja samalla esteettömyyden toteutumisesta kaupunkiympäristössä.

Tampereella oli tulossa käyttöön uudistus esteettömyysohjeistuksiin. Uusien ohjeistusten myötä liikennesuunnittelijoille ja muille asiaan liittyville tahoille järjestettiin koulutustilaisuus. Koulutustilaisuuden yhteydessä haluttiin järjestää myös loppukäyttäjänäkökulmasta yleinen esteettömyyskoulutus aiheen konkretisoimiseksi.

Me teimme

Pidimme koulutuksen Tampereen liikennejärjestelmän suunnittelu -yksikön tilaamana teemana fyysinen esteettömyys ja erityisryhmien liikkuminen kaupunkiympäristössä sekä loppukäyttäjäymmärryksen lisääminen näiden teemojen osalta. Koulutukseen osallistui henkilöitä monipuolisesti liikennesuunnittelun, kuntatekniikan suunnittelun, viheralueiden, katutilavalvonnan, infraomaisuuden hallinnan ja rakennuttajien parista.

Aihepiirit

Koulutus
Rakennettu ympäristö