Siirry sisältöön
Senaatti logo

CASE: Museokohteen sisäänkäynnin konsultointi & Esteettömät pysäköintipaikat – Senaatti

Lähtötilanne

Senaatti hallinnoi suurta määrää valtion kiinteistöjä ja toimitiloja sekä toimii valtion kiinteistöasiantuntijana sekä toimitilakumppanina. Olemme toimineet Senaatin kanssa kahdessa hyvin erilaisessa projektissa.

CASE 1: Hvitträskin suojeltuun museokohteeseen ollaan toteuttamassa peruskorjausta ja tämän yhteydessä myös esteettömyysasiat nousivat esille. Nykyisellään museokohteeseen ei ole ollut esteetöntä sisäänkäyntiä lainkaan.

CASE 2: Autoliitolla on sovellusportaali, josta asiakas voi tutkia esteettömien pysäköintipaikkojen sijaintia, kokoa sekä tarkastella pysäköintipaikan kuvaa esteettömyyden varmistamiseksi. Autoliitto siis kerää pysäköintiportaaliinsa tietoja esteettömistä pysäköintipaikoista. Senaatti halusi kartoittaa tiettyjen omien kiinteistöjensä osalta esteettömien pysäköintipaikkojen esteettömyyden tason ja sijainnin, jotta ne pystyttiin syöttämään portaaliin.

Mitä teimme

CASE 1:

Tutustuimme Hvitträskin kohteeseen ensin pohjakartan ja kuvien avulla. Tämän jälkeen teimme kohteeseen tutustumiskäynnin yhdessä arkkitehdin ja asiakkaan kanssa. Käynnillä tehtyjen havaintojen, mittojen ja ideoinnin seurauksena konsultoimme Senaattia esteettömän sisäänkäynnin toteuttamisesta haastavassa museokohteessa niin, että ratkaisussa otettiin huomioon kohteen suojeltu status.

CASE 2:

Kiersimme ympäri Etelä-Suomea ja kartoitimme kokonaisuudessaan 27:n Senaatin kohteen esteettömän pysäköintipaikan sijainnin sekä tarkastelimme sen yleistä esteettömyyden tasoa. Otimme pysäköintipaikoista kuvat. Asiakkaalle toimitimme koosteen pysäköintipaikkojen tiedoista. Lopuksi lisäsimme kunkin pysäköintipaikan tiedot ja koordinaatit Autoliiton pysäköintiportaaliin.

Aihepiirit

Konsultointi
Rakennettu ympäristö