Siirry sisältöön
Ruter logo

CASE: Esteettömyyskäyttäjätestin käyttäjien rekrytointi – Ruter

Lähtötilanne

Ruter vastaa joukkoliikennepalveluista Oslossa Norjassa. Vuodesta 2019 lähtien Ruter on kokeillut autonomisia ajoneuvoja osana Oslon alueen joukkoliikennepalveluja. Ruterin meneillään oleva pilottihanke on kategoriansa suurimpia ja kunnianhimoisimpia. Se tuottaa jatkuvasti arvokasta tietoa, joka auttaa heitä tarjoamaan entistä parempia kuljetuspalveluita asiakkailleen tulevaisuudessa.

Mitä teimme

Ruter järjesti Suomessa joukkoliikenteen esteettömyystestin osana autonomisten ajoneuvojen kokeilua. Rekrytoimme Ruterin puolesta testiin paikallisen julkisen liikenteen esteettömyyskäyttäjät. Lisäksi hallinnoimme Ruterin ja käyttäjien välistä viestintää ennen testiä ja sen aikana.

 

Initial situation

Ruter is responsible for public transport services in Oslo, Norway. Since 2019, Ruter has been trialing self-driving vehicles as an integrated part of the Oslo region’s public transport services. Ruter’s ongoing pilot project is among the largest and most ambitious in its category, continuously yielding valuable knowledge that will help them provide even better mobility services for their customers in the future.

What service did we provide

Ruter organized a public transport accessibility test in Finland as part of their self-driving vehicle trial. We recruited local accessibility public transportation users on behalf of Ruter for the test. In addition, we managed communication between Ruter and the users before and during the test.