Siirry sisältöön
Laurea logo

CASE: Esteettömyyskartoitukset kuudella kampuksella sekä ennakkoinformaation tuottaminen – Laurea-ammattikorkeakoulu

Lähtötilanne

Laureassa opiskelijoita halutaan kohdella tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti opintopolun kaikissa vaiheissa. Laurean vuonna 2020 tehdyssä saavutettavuus- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa on asetettu tavoitteeksi korkeakoulun fyysisen ympäristön esteettömyyden kehittäminen. Laurea halusi selvittää esteettömyyden nykytilan kampuksillaan Hyvinkäällä, Lohjalla, Porvoossa, Vantaan Tikkurilassa sekä Espoon Otaniemessä ja Leppävaarassa

Mitä teimme

Toteutimme kaikilla kuudella kampuksella kokonaisvaltaisen esteettömyyskartoituksen, joka käsitti kokonaisvaltaisen opiskelijan palvelupolun kampuksella. Kampuksilla kartoitettiin esimerkiksi wc-tilat, opetustiloja, kirjastot, opintotoimistot, muut opiskelijoiden käytössä olevat tilat, lounasraviontolat sekä piha-alueet ja esteettömät parkkipaikat niin liikkumis-, näkemis-, kuin kuulemisympäristönkin näkökulmasta.
Lisäksi kommentoimme niin talon sisäisiä kuin ulkoisiakin opasteita.
Kirjoitimme esteettömyyskartoituksesta kattavan raportin, jossa nostimme esiin tilojen esteettömyyteen liittyviä havaintoja: sekä jo kunnossa olevia ja hyväksi todettuja asioita että muutoksia vaativia huomioita.
Lisäksi tuotimme kattavan kirjallisen ja kuvallisen esteettömyysinformaation Laurea-ammattikorkeakoulun kampussivuille. Tuottamaamme ennakkoinformaatioon voit tutustua täältä.

Aihepiirit

Esteettömyyskartoitus
Viestintä