Siirry sisältöön
Mika Borgin kuva

Esteettömyysindeksi selkeä mittari sosiaaliseen vastuullisuuteen

Vastuullisuuskeskustelu on ollut pinnalla jo hyvän tovin, kun olemme yhä kiinnostuneempia muustakin kuin organisaatioiden tarjoamasta lopputuotteesta. Jos vastuullisuuskeskustelua on aiemmin käyty ympäristövastuullisuuden teemojen kautta, niin nykyään yhä useammat organisaatiot ja yhteisöt ovat alkaneet tarkastella vastuullisuutta monipuolisemmin, ottaen huomioon myös esteettömyyden merkityksen vastuullisuustyön osana.

Haluamme osaltamme tukea tätä kehityskulkua helpottamalla esteettömyyden johtamista. Olemmekin pitkän kehitystyön jälkeen todella ylpeitä, kun voimme tuoda markkinoille esteettömyysindeksin!

Lyhykäisyydessään esteettömyysindeksi kertoo asteikolla 0 – 100, mikä on kiinteistön esteettömyyden taso. Selkeän mittarin ansiosta ei ole tarpeen olla esteettömyyden asiantuntija ymmärtääkseen indeksin tuloksia ja niiden merkitystä. Esteettömyysindeksi auttaa tunnistamaan kehityskohteet ja ohjaamaan resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Lisäksi tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus on helposti todennettavissa esteettömyysindeksin avulla.

Me Riesassa uskomme vahvasti, että tulevaisuudessa esteettömyyskeskustelu siirtyy uudelle tasolle, missä ei enää tyydytä pelkkään esteettömän ja esteellisen välimaastoon. Sen sijaan keskustelu keskittyy enemmänkin mittareihin, kuten esteettömyysindeksiin, jotka tarjoavat objektiivisen ja moniulotteisen näkökulman esteettömyyden arviointiin. Tämä lähestymistapa mahdollistaa syvemmän ymmärryksen siitä, miten ympäristöt ja palvelut voivat olla saavutettavampia kaikille.

On hyvä tiedostaa, että esteettömyysindeksi ei ole vain abstrakti mittari, vaan sen taustalla olevat toimenpiteet voivat vaikuttaa suoraan arkeemme. Esimerkiksi parantamalla esteettömyyttä työpaikoilla ja tarjoamalla joustavampia työmahdollisuuksia, kuten etätyötä, voimme konkreettisesti edistää työuran pidentämistä. Tämä ei ole vain sosiaalisesti kestävää, vaan se myös hyödyttää organisaatioita monimuotoisuuden lisääntymisen kautta ja mahdollistaa osaamisen säilymisen työelämässä pidempään.

Jos sinulla heräsi kiinnostus indeksiä kohtaan, niin olethan yhteydessä!