Siirry sisältöön
Riihimäki logo

CASE: Esteettömyyskartoituksen ja esteettömyysselvityksen laatiminen rakennuslupahakemuksen liitteeksi – Riihimäen kaupunki

Lähtötilanne

Riihimäen uimahalli valmistui vuonna 1979. Riihimäen uimahallissa käy vuosittain noin 180 000 asiakasta. Tarveselvityksessä kaupunkilaisilta kysyttiin toiveita ja vastauksissa korostui mm. esteettömät ratkaisut. Riihimäen kaupunki haluaa suunnitella uimahallin siten, että modernit esteettömyysratkaisut olisivat kaupunkilaisten käytössä uimahallin perusparannushankkeen jälkeen.

Mitä teimme

Toteutimme esteettömyysselvityksen ja esteettömyyskartoituksen osana Riihimäen uimahallin perusparannushankkeen suunnittelun lähtötietojen kartoittamista. Sekä esteettömyysselvitys ja esteettömyyskartoitus luotiin liitteiksi sekä rakennuslupaa että valtion liikuntapaikkarakentamisen valtionavustushakemusta varten.

Esteettömyysselvitys on rakennuslupa-asiakirjojen liite, jossa kerrotaan miten esteettömyys on toteutettu rakennussuunnitelmassa. Esteettömyyskartoituksen lopputuotteena on kartoitusraportti, josta käy ilmi esteettömyysselvitystä yksityiskohtaisemmin esteettömyyden taso kartoitushetkellä sekä seikkaperäiset kehitysehdotukset esteettömyyden huomioimiseksi yleissuunnitteluvaiheessa.

Aihepiirit

Esteettömyyskartoitus
Konsultointi
Rakennettu ympäristö