Siirry sisältöön

Esteetön rekrytointipolku ja HR-koulutukset

Esteettömän rekrytointipolun tarkastelu ja HR-henkilöstön koulutus pureutuvat esteettömään rekrytointiin, työyhteisöön, työkulttuuriin ja moninaisuuden hyötyihin. Koulutusten avulla voidaan varmistaa, että organisaatio on valmis vastaanottamaan osaajia toimintakyvystä riippumatta.

Räätälöidyt esteettömän kohtaamisen koulutukset

Asiakkaan tarpeisiin räätälöity esteettömän kohtaamisen koulutus lisää ymmärrystä vammaisuuden, toimintarajoitteiden ja esteettömyyden moninaisesta ilmenemisestä sekä vaikutuksista yhteisössä. Ymmärrys esteettömyyden ja vammaisuuden monista kulmista tukee moninaisessa työyhteisössä toimimista ja antaa lisää osaamista erilaisiin tilanteisiin. Koulutus tarjoaa oivalluksia siitä, mikä kaikki on esteettömyyttä ja kuinka pienilläkin asioilla sitä voidaan edistää.

Esteettömyyslainsäädäntö ja rakennetun ympäristön esteettömyys

Esteettömyyslainsäädäntö ja rakennettu esteettömyys koostuvat monesta eri ulottuvuudesta. Käymme läpi esteettömyyden kannalta keskeistä lainsäädäntöä ja muita asetuksia sekä pureudumme rakennetun ympäristön esteettömyyteen myös lainsäädännöstä eteenpäin toiminnallisuuden ja käytännön näkökulmista.

Esteettömyys loppukäyttäjän näkökulmasta

Loppukäyttäjän näkökulmasta tärkeää esteettömyydessä on yhdenvertainen palvelukokemus ja käytännön toimivuus. Koulutus lisää ymmärrystä esteettömyyden ja vammaisuuden monista kulmista ja antaa lisää osaamista erilaisiin asiakaskohtaamistilanteisiin. Koulutus tarjoaa oivalluksia siitä, mikä kaikki on esteettömyyttä ja kuinka pienilläkin asioilla sitä voidaan edistää.

Esteettömyysviestinnän koulutus

Koulutuksessa pureudutaan esteettömyyden viestinnällisiin ulottuvuuksiin. Esimerkiksi siihen, kuinka tilojen esteettömyystiedot tulee päivittää, jotta käyttäjät voivat varmistua tilojen esteettömyyden tasosta ja soveltuvuudesta juuri heidän tarpeisiinsa. Kerromme myös, kuinka esteettömyydestä tulee viestiä sisäisesti ja ulkoisesti monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden varmistamiseksi ja näkyväksi tekemiseksi vaikkapa työyhteisössä tai rekrytointiviestinnässä. Esteettömyyden huomioiminen markkinoinnissa taas tuo palvelusi laajemman joukon piiriin.

Työpajat

Koulutustemme aiheisiin voidaan pureutua myös työpajamuotoisesti. Työpajassa voidaan ratkaista yhtä yksittäistä haastetta tai kehityskohdetta tai keskustella syvällisemmin valitusta teemasta. Meiltä voi aina kysyä apua aiheeseen pureutumisessa!

Tarjouspyyntö